Cases

De testprofessionals van Storce hebben voor dit project een testmethodiek ontwikkeld en toegepast en hebben de bank ondersteund bij de selectie en inrichting van testtools.

Lees verder...

De testprofessional fungeerde als schakel tussen beide partijen, was een sparringpartner voor projectmanagement, richtte zich op de kwaliteitscontrole van specificatie tot productieoplevering en coördineerde de uiteindelijke acceptatietests.

Lees verder...

Eén van de verbetermaatregelen betrof het opzetten van een afdeling die volgens een bepaalde methode diverse testen zal uitvoeren.

Lees verder...

Hiertoe hebben de testprofessionals van Storce een gestructureerde en op TPI gebaseerde scan uitgevoerd op het gehele acceptatietestproces, vanaf het opstellen van het acceptatietestplan tot en met de in-productie-name.
 
Lees verder...

Testadvisering

Er is in projecten een doordacht proces nodig om de kwaliteit van einddoelen in het vizier te houden!
Lees verder...

Testuitvoering

Het is een uitdaging uw testcapaciteit af te stemmen op de verschillende en veranderende doelen in uw organisatie.
Lees verder...

Business Acceptatie Management

BAM is een visie op hoe activiteiten op het gebied van test en acceptatie in een verandertraject georganiseerd moeten worden.
Lees verder...