Partners

Storce werkt nauw samen met de volgende partij:

Vele ondernemingen gingen u voor met het uitbesteden van hun ICT-activiteiten aan buitenlandse partijen. Met deze vorm van outsourcing kunnen aanmerkelijke besparingen worden bereikt met gelijkblijvende of zelfs betere kwaliteit.Lees meer op de website van Farshoring: www.farshoring.nl.

Testadvisering

Er is in projecten een doordacht proces nodig om de kwaliteit van einddoelen in het vizier te houden!
Lees verder...

Testuitvoering

Het is een uitdaging uw testcapaciteit af te stemmen op de verschillende en veranderende doelen in uw organisatie.
Lees verder...

Business Acceptatie Management

BAM is een visie op hoe activiteiten op het gebied van test en acceptatie in een verandertraject georganiseerd moeten worden.
Lees verder...