Testorganisatie

U realiseert zich dat testen een uitermate belangrijk aspect is voor succesvolle ontwikkelingen en implementaties. Maar hoe richt u een testorganisatie in die de gekozen methodiek faciliteert en tegelijkertijd aansluit op de bestaande lijn- en projectorganisatie? Haalt u zelf deze expertise in huis, huurt u ervaren testers in of besteedt u het testen gedeeltelijk of volledig uit? Welke overwegingen spelen hierbij een rol, hoe richt u uw organisatie strategisch het beste in – voor nu en voor de toekomst?

De consultants van Storce hebben een brede ervaring in het opzetten van testorganisaties in combinatie met een gedegen bedrijfskundige kennis. Storce neemt alle aspecten van uw organisatie en haar context in ogenschouw. Om de gewenste situatie in kaart te brengen wordt globaal de volgende aanpak gehanteerd:

1. Gestart wordt met een scan (interviews en reviews van documentatie) om de status van uw huidige testorganisatie in kaart te brengen. Belangrijk daarin is de aansluiting van de testorganisatie op de wijze van ontwikkelen en uitvoering van projecten.

2. Op basis van deze scan krijgt u een gemotiveerd advies met betrekking tot de inrichting, organisatie en sourcing van uw testproces. Aspecten van dit advies betreffen:

  • Op welke soorten tests kan uw afdeling het beste de focus leggen?
  • Wat is het aandeel van regressietesten in uw testportefeuille en is wellicht testautomatisering te overwegen?
  • Hoe kan de testafdeling het beste worden gepositioneerd?
  • Welke functies vult u optimaal structureel intern in, eventueel met training (en eventueel, hoe pakt u het aantrekken van professionals aan)?
  • Welke functies vult u beter in door (tijdelijke) externe inhuur?
  • Wellicht is het strategisch verstandig het complete testproces te outsourcen?

3. Het advies wordt vergezeld van een plan voor de implementatie van de geadviseerde veranderingen, gericht op zowel structurele wijzigingen als op quick wins. Onze ervaring leert dat met kleine wijzigingen vaak al belangrijke stappen gezet kunnen worden.


Uiteraard implementeren wij ook graag samen met u de geadviseerde veranderingen
Verschillende organisaties hebben verschillende behoeftes op het gebied van testen. Dit heeft een grote invloed op hoe testen optimaal georganiseerd en gesourced wordt. Een gedegen afstemming zorgt er voor dat uw testorganisatie een ankerpunt in projecten is om succesvol uw doelen te halen, met de beste inzet van middelen.

Testspecialisten

Het vinden van de juiste testprofessionals is niet altijd even gemakkelijk.
Lees verder...
 

Business Acceptatie Management

BAM is een visie op hoe activiteiten op het gebied van test en acceptatie in een verandertraject georganiseerd moeten worden.
Lees verder...

Cases

De professionals van Storce hebben een grote verscheidenheid aan uitdagende testopdrachten uitgevoerd.
Lees verder...