Business Acceptatie Management

In de huidige economisch moeilijke tijden is het van cruciaal belang dat de investeringen die uw organisatie doet, leiden tot het beoogde resultaat. Vaak is het echter een grote uitdaging om verandertrajecten succesvol uit te voeren en de onderliggende business cases te realiseren. Business Acceptatie Management (kortweg BAM) is het antwoord van Storce op deze uitdagingen. BAM is onze visie op hoe activiteiten op het gebied van test en acceptatie in een verandertraject optimaal georganiseerd worden.

Belangrijke pijlers van onze BAM-visie zijn:

  • Bij het vormgeven van activiteiten in een verandertraject wordt voortdurend teruggeredeneerd vanuit een succesvol gebruik van het projectresultaat.
  • De BARometer: een performance dashboard waarmee de inhoudelijke voortgang van het project, in termen van gerealiseerde business requirements, voortdurend inzichtelijk is. Hiermee heeft u een krachtig hulpmiddel in handen om in verandertrajecten te sturen op datgene wat werkelijk belangrijk is voor uw organisatie: “Focus op strategie, grip op resultaat”.
  • Afhankelijk van de fase van een verandertraject wordt de juiste focus en prioriteit aangebracht, waarbij goed aangesloten kan worden op gangbare projectmethodieken (zoals bijv. Prince2).
  • Er wordt ook over de grenzen van testen en acceptatie heen gekeken en gestuurd op aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor succesvolle acceptatie en gebruik.


Samen met u kunnen we BAM op diverse manieren in uw organisatie toepassen:

  • Een BAM Scan, waarmee we vanuit diverse gezichtspunten een beeld schetsen van hoe uw organisatie er voor staat op gebied van Business Acceptatie Management en concrete handvatten bieden voor verbetering.
  • M.b.v. binnen uw organisatie beschikbare middelen richten we voor u een BARometer en de daarmee samenhangende processen in.
  • Wij adviseren en helpen u graag bij het inrichten van een acceptatiemethodiek voor uw organisatie.
  • Invullen van projectrollen voor het opzetten, coördineren en uitvoeren van een acceptatietraject volgens de BAM-uitgangspunten.


 Wilt u ook “Focus op strategie, grip op resultaat”? Download dan hier onze BAM-factsheet of neem contact met ons op.

Testspecialisten

Het vinden van de juiste testprofessionals is niet altijd even gemakkelijk.
Lees verder...
 

Business Acceptatie Management

BAM is een visie op hoe activiteiten op het gebied van test en acceptatie in een verandertraject georganiseerd moeten worden.
Lees verder...

Cases

De professionals van Storce hebben een grote verscheidenheid aan uitdagende testopdrachten uitgevoerd.
Lees verder...